dinsdag 23 oktober 2018

Jubileumboek Hanzehogeschool 27 november in de winkel

Dit jaar viert de Hanzehogeschool Groningen het 220-jarig bestaan. Sluitstuk van dit jubileumjaar wordt de uitgave van een speciaal jubilemboek: Van meester tot master, geschreven door Marjan Brouwers. Het hele jaar is gebruikt voor onderzoek naar de geschiedenis van de Hanze, voor het schrijven van de teksten en voor het zoeken naar mooi begeleidend beeldmateriaal. Het resultaat zal er zijn: een prettig leesbaar boek van liefst 228 pagina's, fraai geïllustreerd en geheel in kleur.

Het verhaal van de Hanzehogeschool en al haar voorgangers is bijzonder interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Groningen. Vele belangwekkende betrokkenen passeren de revue. Opmerkelijk is dat de hogeschool veel van haar gebouwen vernoemd heeft naar kleurrijke personen uit de geschiedenis van het instituut.

In een besloten bijeenkomst op 26 november wordt het boek gepresenteerd. Vanaf 27 november is het verkrijgbaar in de boekhandel.


De flaptekst:

Marjan Brouwers
Van meester tot master
220 jaar Hanzehogeschool Groningen 1798-2018


Op woensdag 17 januari 1798 stond een tiental leerlingen te kleumen op de hoek van de Oude Kijk in ’t Jatstraat en de Uurwerkersgang. Die dag verzorgde de Vlaamse kunstschilder Gerardus de San de eerste tekenlessen aan de Academie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde. Deze academie was opgericht door zes Groningse burgers die zich zorgen maakten over het gebrek aan goed geschoold personeel in de industrie, de koophandel en de scheepvaart.

220 jaar later is deze Academie uitgegroeid tot de Hanzehogeschool Groningen. Ter gelegenheid van dit lustrum schreef Marjan Brouwers Van meester tot master, waarin zij schetst hoe het hoger beroepsonderwijs in Noord-Nederland zich ontwikkelde aan de hand van de rijke historie van de Hanzehogeschool Groningen en haar rechtsvoorgangers. Het hoger onderwijs zorgde ervoor dat steeds meer mensen uit alle lagen van de samenleving hoger onderwijs konden volgen. Ook het beroepsonderwijs zelf ontwikkelde zich in rap tempo: van meester tot master!

Marjan Brouwers (Midwolde, 1963) studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2000 werkzaam als freelance bedrijfsjournalist en tekstschrijver. Zij heeft een roman en een non-fictieboek op haar naam staan.

ISBN 9789054523550
vormgeving: Ruurd de Boer, DBDdesign
Uitgeverij Passage, Groningen 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten