vrijdag 9 december 2016

Palet van Groningen en de universiteit

Zonder universiteit zou Groningen niet de stad zijn die het nu is. Logisch dat Frans Westra in Palet van Groningen ook veel aandacht schenkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en heel veel zaken daaromheen.

In het zojuist verschenen nummer van Broerstraat 5 staat een signalering van het boek:


Wat we vaker hebben gehoord: Feringa staat er niet in. Dat is echter niet waar. Inderdaad kwam het bericht van zijn Nobelprijs op het moment dat het boek al bij de drukker lag. Maar op pagina207/208 heeft Westra een lijste opgenomen onder de titel 'Selectie Groninger professoren en geleerden', en daar heetf Westra met een vooruitziende blik wel degelijk Feringa genoemd. Maar goed: we hebben al die namen uit al die lijstjes niet op kunnen nemen in het register. Dus vandaar dat lezers denken dat deze persoon er niet in staat. Hij wordt dus wel degelijk genoemd, maar inderdaad alleen zijn naam.

Uit dit voorbeeld blijkt dan toch wel weer dat Palet van Groningen een boek is waarin je blijft balderen.

Deze december-aflevering van Broerstraat 5 staat geheel in het teken van de verse Nobelprijs-winnaar. Leuk dis dan ook dat de redactie ook nog even het boek van mede-scheikundige Appie Alberts noemt. De heren hebben allemaal gestudeerd onder toenmalig hoogleraar Hans Wijnberg. En om de connectie maar even compleet te maken: Uitgeverij Passage houdt thans kantoor in het vroegere vertrek van deze Wijnberg. Feringa schijnt in de ruimte naast ons gewerkt te hebben. Dat was natuurlijk allemaal in de tijd dat het tegenwoordige Het Paleis het scheikundig laboratorium van de universiteit huisvestte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten