maandag 9 november 2015

Juryrapport Groningen van boven

Afgelopen weekend is de prijs voor het Beste Groninger Boek 2015 (non-fictie) toegekend aan het prachtige boek H.N. Werkman, Leven en Werk.

Mooi bij de prijsuitreiking was het fantastisch en zorgvuldig geformuleerde juryrapport. Alle genomineerden werden zo nog even fraai in het zonnetje gezet. We citeren er daarom graag even uit.


Het juryrapport over Groningen van boven:

Koos Boertjens: Groningen van boven /Groningen from the skyZoals de titel al doet vermoeden en de omslag ook meteen duidelijk maakt: dit is een fotoboek. En wat voor één! Met prachtige foto’s wordt er vanuit de lucht een verrassend perspectief op stad en ommeland gegeven. Het is een boek dat ook bedoeld is als kennismaking met deze stad en deze provincie. In zeven hoofdstukken wordt een beeld gegeven van verschillende aspecten van dit gebied: het kustgebied, de geschiedenis, de economie, de recreatie, de meest recente ontwikkelingen. Maar ook voor degenen die Groningen al goed kennen (of menen te kennen) valt er veel te ontdekken.Door de blik van boven worden er structuren van stad en land duidelijk waarvan men misschien wel iets wist, maar die nooit zo haarscherp voor ogen stonden als in dit boek.
Het is een boek dat je telkens opnieuw kunt opslaan, een echt kijk-boek, waar je in kunt wandelen, verdwijnen. De begeleidende tekst van Bill Mensema staat geheel in dienst van de foto’s, is heel kort, maar zeer helder en precies. En achter in het boek staat een lijst van alle locaties, zodat de geïnteresseerde lezer zelfstandig verder kan googelen. Zoals passend is in deze tijd, is de tekst in het Nederlands en in het Engels – maar het doet de jury deugd dat de Nederlandse tekst voorop staat en de Engelse tekst in een bescheiden grijs op de tweede plaats komt. Dit boek is prachtige reclame voor Groningen – zonder opgeklopte reclametaal, maar door de dingen zelf te laten spreken.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten