woensdag 18 november 2015

De doos van Passage: Renée Luth

Renée Luth speelt in Preparaat taxidermist van herinneringen. Er ontvouwt zich voor de lezer een wereld van mythologische wezens, giftige moeders, schepen die eeuwig onderweg zijn, waanzinnigen, diepzeemonsters, eigenzinnige evolutieleren, vaders die kinderen wegmoffelen, de lente, Houdini, Madam Curie, Darwin, oma's die in motten veranderen, Alice in wonderland, Pavlov, geluk, de dood, afscheid en vreemde dieren.

De gedichten gaan zowel over haar eigen herinneringen als over collectieve herinneringen en alle obscure feitjes die ze op haar pad tegen kwam. Deze dichter is zeer geprikkeld door biologie, geschiedenis, archeologie, psychiatrie, film en de mythologie .Waar ze vervolgens volledig mee aan de haal gaat.

De bundel wordt zodoende een rariteitenkabinet van zeer beeldende, verhalende, muzikale taal. De gedichten zijn soms haast droevige zeeliederen en dan weer een kakafonie van klanken en beelden waarin de waanzin de overhand lijkt te hebben. Om tenslotte weer in melancholische stiltes terug te keren.

De bundel toont een reis die binnenskamers en binnensmonds is afgelegd. Een kabinet van afscheid.Preperaat van Renée Luth is een van de tien nieuwe dichtbundels die deel uitmaken van De doos van Passage. Dat wil zeggen: mits er voor 1 december voldoende intekenaars voor het project zijn.

Maak De doos van Passage mogelijk en teken vandaag nog in. Krijg dan uiteindelijk tien dichtbundels voor ongeveer de helft van de prijs en ook nog eens in een mooie verzamelcassette.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten