zondag 1 maart 2015

De pers over Ab Visser Biografie

Nu Ab Visser opnieuw in de belangstelling staat, hebben wij nog een nagezocht wat de pers heeft geschreven in de twee jaar geleden verschenen (namelijk op 13 februari 2013, de honderdste geboortedag van de schrijver) Ab Visser Biografie.


We halen de volgende quotes uit de recensies:

‘Een uitstekend gedocumenteerd boek met een hoge informatiedichtheid.’
Dagblad van het Noorden (Joep van Ruiten) lees de hele recensie hier

‘Een interessante biografie.’
Het Parool (Hans Renders)

‘Een liefdevolle, kritische, goed leesbare biografie, waarin heel dat wonderlijke schrijversleven zich in zijn tijd ontvouwt.’
Nederlands Dagblad (Hans Werkman) hele recensie

‘Over deze bittervrolijke Ab Visser schreef Michiel van Diggelen een mooie biografie, die niet alleen het leven van deze veelschrijver met al zijn hang-ups en rariteiten gedetailleerd en overtuigend in beeld brengt, maar ook een fraai overzicht geeft van het literaire leven en de literaire mores van vorige generaties.’
De Groene Amsterdammer (Kees ’t Hart) lees de hele recensie hier

‘Het leven en werk van Ab Visser is beschreven in een brede context, waardoor de lezer ook een beeld krijgt van de vele facetten van de literaire kringen waarin Visser verkeerde.’
Boekenpost

 ‘Vlot leesbare biografie.’
Friesch Dagblad

‘Uniek en terecht.’
de Volkskrant (Ed Schilders)

'Van Diggelen verkoos het leven te beschrijven van de auteur die voortdurend door pijn dreigde te worden geveld, maar door zijn zelfspot niet viel te slopen. Hij schrijft bedaard over dit bewogen leven. Hij zet de feiten op een rij, laat ons zelfs in het kasboek kijken.'
Dagblad Tubantia

'Alle mensen met wie Visser goed was, zijn nu weggezakt in de vergetelheid; je zou zelfs kunnen zeggen dat dit geldt voor Gerard Reve. Het hele weefwerk van literaire teksten, vriendschappen en liefdes, successen en flops, rancune en naijver, roddels en achterklap - het lijkt wel nooit te hebben bestaan, hoewel Van Diggelen het in zijn geweldige boek weer heel even tot leven brengt.'
Literaire website De Contrabas

'Behalve over de man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit gelezen over een wonderlijker man dan Ab Visser. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar Visser was wel een markant figuur. Wie wil weten hoe markant, leze de Ab Visser Biografie van Michiel van Diggelen.'
Weblog Teunis Bunt

Over Ab Visser Biografie verschenen besprekingen en artikelen in:
de Volkskrant
De Groene Amsterdammer
Dagblad van het Noorden (2 x)
Het Parool
Leeuwarder Courant
Den Haag Centraal
Gezinsbode (aankondiging)
Nederlands Dagblad
Boekenpost
Trouw
Friesch Dagblad
Tubantia
NRC Handelsblad (alleen in de rubriek pas verschenen)
De Contrabas
Recensieweb
Uitgelezen boeken
Tzum (meerdere artikelen)
(en meer)
Verder was biograaf Michiel van Diggelen te gast in diverse radioprogramma's.

Het verschijnen van de biografie heeft de belangstelling voor Ab Visser weer aangewakkerd. De Bibliotheek maakte dan ook dit filmpje waarin Douwe van de Bijl het Groningen van Ab Visser laat zien.

Lees ook Daar is Ab Visser weer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten