donderdag 13 november 2014

Juryrapport Lagen in Stad

Groot was de vreugde bij het riant aantal medewerkers aan het boek Lagen in Stad toen ze hoorden dat hun project verkozen was tot het Beste Groningse Boek 2104 (afdeling non-fictie). Na een tijdje wil dan iedereen toch graag weten hoe de jury tot haar oordeel komt. Gelukkig staat dat mooi verwoord in het juryrapport:
Lagen in stad van Ger Kortekaas (etc.) laat archeologische vondsten tot de verbeelding spreken. Heel letterlijk zelfs. Naast een feitelijke duiding van de vondsten, waarin de archeoloog keurig binnen de wetenschappelijke lijntjes van zijn vakgebied blijft, mogen allerlei schrijvers die van niets weten vrij associëren. Zij komen met een keur aan verhalen, die slechts gemeen hebben dat ze de historische werkelijkheid laten voor wat die is. Zij bezien de vondst waarover zij moeten schrijven en verzinnen er een verhaal bij dat eventueel waar zou kunnen zijn. Zon opzet zou gauw kunnen vervelen. Een rariteitenkabinet van korte fantasiestukjes loopt het risico te ontaarden in een wedstrijd waarin de een de ander overtroeft in absurditeit. Toch is dat niet gebeurd, misschien doordat de redactie de auteurs scherp heeft weten te houden. Het resultaat maakt het dode levend; fantasie en werkelijkheid staan elkaar niet in de weg maar vullen elkaar aan. De jury vindt dit een mooie vorm om tastbare geschiedenis voor iedereen toegankelijk te maken. Ook wordt duidelijk waarom een archeoloog met hart en ziel van zijn vak houdt. Zon lezenswaardige ode aan de archeologie bestond nog niet.

Dankzij het winnen van deze prijs ligt Lagen in Stad weer prominent uitgestald bij menig boekhandel. Bestellen via onze website kan natuurlijk ook.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten