maandag 24 maart 2014

Winnaars Six Word Story-wedstrijd

Uitgeverij Passage hield in het kader van de IndieBookDay 2014 een Six Word Story-wedstrijd. Daar kwamen maar liefst 316 inzendingen van 190 deelnemers op binnen. Een leuke klus voor de de jury bestaande uit de schrijvers Doeko Bosscher en Bill Mensema en uitgever Anton Scheepstra.

Met opzet waren er van te voren geen verdere criteria opgesteld; we wilden de deelnemers vrij laten in hun inzendingen. Om het grote aantal inzendingen toch gestructureerd te kunnen beoordelen, motiveerde een van de juryleden zijn keuze als volgt:
Het oordeel is emotie: iets raakte me of niet. De grappige boutades en invallen en aforismen heb ik bewust niet aangekruist. Ik erken dat dat pure willekeur is! De oerversie van het zeswoordenverhaal is van Hemingway: 'For sale, baby shoes, never worn'. Dat komt keihard binnen, als iets waarop je dagen blijft kauwen. Naar zoiets heb ik tussen deze inzendingen gezocht. 
De jury zocht dus naar echte verhalen in zes woorden, naar inzendingen die nieuwsgierig maken naar dingen die er niet staan. Ze vond ze, en na enig discussie kwam ze unaniem tot drie winnaars.


Zaterdag, aan het einde van de IndieBookDay maakt uitgever Anton Scheepstra (foto: Martijn Lindeboom) op het kantoor van de uitgeverij de uitslag bekend:

1: Eline van den Munckhof met 'De man besloot te blijven schilderen'.
2: Elize ten Broek met 'Zij gaf alles, ik kreeg niks'
3: Judith Brinkman met '"Verrader!" lachte ze en kuste hem'

De winnaressen ontvangen bericht. De nummers twee en drie mogen een boek van Uitegevrij Passage uitzoeken; de winnares ontvangt alle boeken die Uitgeverij Passage dit kalenderjaar uitgeeft thuisbezorgd. Er kan verder niet over de uitslag worden gecorrespondeerd. Wel willen we iedereen nogmaals hartelijk danken voor zijn of haar deelname.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten