donderdag 19 juli 2018

Zomerlezen

Dit is een mooie zomer om lekker te lezen., of je nou op vakantie gaat of lekker thuisblijft. We nodigen je dan ook uit eens lekker te struinen in de boeken van Uitgeverij Passage op www.uitgeverijpassage.nl


Op de uitgeverij zijn we druk bezig met de voorbereidingen aan boeken die na de zomer zullen verschijnen, de zogeheten najaarsaanbieding. De komende weken zullen daarover op dit blog de nodige berichten verschijnen.

dinsdag 10 juli 2018

Bundels voor de Prinsentuin

Zojuist even bij boekhandel Godert Walter langs geweest om drie dichtbundels uit het fonds van Uitgeverij Passage af te leveren. Deze boekhandel verzorgt al weer een jaren de puike poëziestand bij Dichters in de Prinsentuin  (volg link voor het volledige programma), en dat festival vindt komend weekend alweer voor de 21e keer plaats (zaterdag en zondag vanaf half twee in de Prinsentuin)

Het gaat om deze boeken:


Sacha Landkroon treedt zaterdagmiddag op in de Prinsentuin. Karel ten Haaf en Joost Oomen staan zondagmiddag geprogrammeerd.

Als bezoeker aan een gratis poëziefestival wil je natuurlijk laten merken dat poëzie niet voor niks hoeft en koop je een boek bij de stand van Godert Walter. Kun je niet komen, of wil je in alle rust bundels bekijken, dan nodigen we je van harte uit rond te dwalen op de poëzieafdeling van onze nieuwe website.


maandag 9 juli 2018

Laatste Kool & Veenstra

Afgelopen zaterdag stond de laatste column Kool & Veenstra in de krant. Zes jaar lang hebben Jan Veenstra en Marga Kool gezamenlijk columns geschreven voor de weekendbijlage van het Dagblad van het Noorden. De laatste is nu geplaatst en die ging vergezeld van een interview door Inki de Jonge. Nu rest ons nog het boek:


Het heen en weer is te koop in de boekhandel en via onze website.
Kool & Veenstra is afgesloten, maar van Jan Veenstra en Marga Kool gaan we zeker meer lezen.


donderdag 5 juli 2018

Interview met Anton Scheepstra

Janine R. Mooij liep het afgelopen half jaar stage bij Uitgeverij Passage. Die periode sluit ze vandaag af met dit interview.


Over Uitgeverij Passage
In plaats van een informatief stukje over Uitgeverij Passage van het internet te plukken en te parafraseren, leek het mij interessanter om Anton Scheepstra, de man achter Uitgeverij Passage, te interviewen. Dit interview vond plaats op de ochtend van 11 juni jl. Zijn antwoorden op mijn vragen heb ik hieronder uitgewerkt, voornamelijk geparafraseerd, aangevuld met hier en daar een citaat.

Wat heb je waar gestudeerd en waarom?
In de jaren ’80 studeerde Anton Nederlands in Groningen. Deze studiekeuze kwam voort uit een liefde voor literatuur, schrijvers. Tijdens zijn studie is hij zich gaan interesseren voor het boek als product en las daarom veel over vormgeving, typografie, drukken en uiteindelijk ook de werking van het boekenvak.

Ben je daarna meteen uitgever geworden?
Ten tijde van zijn afstuderen was er geen uitzicht op betaald werk en dus werd Anton vrijwilliger bij Stichting Uitgeverij Xeno; zijn eerste stap in de uitgeverswereld. Na daar een jaar werkzaam te zijn geweest, kreeg Anton een baan op de Laboratoriumschool te Leeuwarden aangeboden. Hoewel hij het werk als docent met plezier deed, leek het hem al gauw geen baan voor de rest van zijn leven; het boekenvak bleef zijn interesse houden.
Het idee van een eigen uitgeverij ontstond bij Stichting Uitgeverij Xeno, waar Anton als bestuurslid en later zelfs als voorzitter nog altijd deel van uitmaakte. Hij merkte daar dat er in Groningen veel gebeurt en dat er veel mensen bezig zijn met iets waar je een boek van zou kunnen maken. Samen met een paar andere vrijwilligers wilde hij dan ook Xeno professioneler aanpakken, dan wel zelf een professionelere uitgeverij beginnen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat hij het komende jaar minder uren zou kunnen werken bij de Laboratoriumschool.
Anton liet er geen gras over groeien en volgde een cursus Begin je eigen bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Op de laatste dag moesten alle deelnemers een bedrijfsplan presenteren aan mensen die dergelijke plannen normaalgesproken keuren; ‘Al die businessplannen die gemaakt werden, ja, die werden afgebrand. Op één na: die van mij.’ Die bevestiging was voor Anton het laatste zetje in de rug.
Hij nam ontslag voor de uren bij de Laboratoriumschool die hij het jaar daarop hoogstwaarschijnlijk zou moeten inleveren, zodat hij de vrijgekomen tijd kon besteden aan de uitgeverij. Dit werd een eenmansbedrijf, want de andere vrijwilligers van Xeno deinsden terug voor de onzekerheid; ‘’t Kwam erop neer dat ik toen in m’n eentje ben begonnen, met twee boeken, en nu is het 27 jaar later.’

Hoe ben je je uitgeverij daadwerkelijk begonnen en wat was het eerste boek dat je uitgaf?
Antons uitgeverij begon low-profile, vanuit zijn eigen huis. Hij was nog altijd bestuurslid bij Stichting Uitgeverij Xeno en daar kwam iemand binnenwandelen met het manuscript voor een kroegenboek over Groningen. Deze persoon vond geen gehoor bij Xeno, maar Anton dacht: ‘Hee! Dat is een goed boek om mee te beginnen!’ Het bleek een succes, want in de loop der jaren heeft hij er 10.000 exemplaren van verkocht.
Hoewel hij in eerste instantie uitging van non-fictie, betrof het tweede boek van Uitgeverij Passage een roman van Alex Bosboom. Dit verkocht wat minder; Anton merkte dat literatuur een wat moeilijker genre zou zijn dan non-fictie. Desalniettemin was dat voor hem geen reden om in het vervolg van fictie af te zien.

Vanwaar de naam ‘Passage’?
Toen Anton zijn uitgeverij wilde registreren, bleek aan de balie dat de naam die hij oorspronkelijk in gedachten had reeds in gebruik was; zijn bedrijf werd voorlopig geregistreerd als Uitgeverij Scheepstra.
Op weg naar huis bedacht hij zich dat hij nog wat ontwikkelde foto’s van een trip naar Brussel moest ophalen. Eenmaal thuis, bij het bekijken van die foto’s, verwonderde hij zich wederom over de mooie passages aldaar… ‘Passage!’ Anton kon weer terug naar de balie.

Hoe heb je je weg vervolgd?
Anton had als doel ‘boeken die wel uit Groningen komen toch een landelijk platform bieden’; ‘ik heb een landelijke uitgeverij, die toevallig in Groningen zit.’ Met die reden heeft hij zich dan ook meteen aangesloten bij diverse landelijke organisaties, zoals het Centraal Boekhuis.
Hij had reeds gemerkt dat allerlei mensen in Groningen literair actief zijn en toen hij naar buiten kwam met zijn plannen voor een uitgeverij voor ‘goeie non-fictie en literatuur als dat kan,’ kwamen deze mensen als vanzelf op hem af. Hij sprong klaarblijkelijk in het gat dat er aan de aanbodzijde bestond.
In andere gevallen stapte Anton zelf op auteurs toe, onder andere op Meindert Talma. In een interview gaf deze muzikant te kennen graag nog eens een boek te publiceren, waarop Anton hem een brief stuurde om hem te laten weten dat hij dat boek te zijner tijd graag zou uitgeven. Inmiddels heeft Uitgeverij Passage vier boeken van Talma in het fonds.
Eveneens belangrijk voor de positie van Antons uitgeverij was het project Schrijver & caravan; twee auteurs kwamen met het idee om een caravan te verhuren aan auteurs tegen betaling van één A4’tje per nacht en daar een tijdschrift bij te maken. Veel toen nog beginnende auteurs namen plaats in de caravan: ‘Ronald Giphart, Tommy Wieringa, die hele generatie.’ Schrijver & caravan kon op een ‘enorme publiciteit’ rekenen; ze waren te gast in radioprogramma’s, stonden op de voorpagina van de Volkskrant, reisden langs verschillende festivals en stonden op het podium in de Stadsschouwburg. De naam Passage viel daardoor uiteraard ook op.
Het tijdschrift heeft slechts 6 nummers gekend. De redactie, die als grap was begonnen, was niet voorbereid op zoveel succes; men hield ‘hilarische vergaderingen’, maar was helaas minder bedreven in de logische aanpak van het project. Voor het tijdschrift mocht iedereen teksten insturen en dat gebeurde ook, ‘massaal.’ Schrijver & caravan groeide de initiatiefnemers helaas boven het hoofd.
Het verhaal maakt bij Anton veel anekdotes en een brede lach los. ‘’t Is gewoon wel legendarisch geweest; mensen hebben het er nog steeds over. ’t Was knettergek. […] Kortom: ’t was een puinhoop, maar ’t was wel legendarisch. Alleen vanwege die puinhoop is het dus een beetje misgegaan.’

Hoe steekt je bedrijf in elkaar? Jij bent de baas en dan…? Hoe zit het met redactrice Roos en je vormgevers?
In principe zijn alle mensen die voor Anton werken – redactrice, vormgevers, fotografen, tekenaars – zzp’ers en bekijkt hij per project/boek wie van hen een bepaalde taak het beste tot uitvoering kan brengen. Daarnaast doet Anton een hoop werk ook zelf. In dat opzicht is hij zijn enige ‘vaste werknemer’.
Redactrice Roos is ‘vast in dienst’ in de zin dat zij de enige is die het redactiewerk voor haar rekening neemt. Ze doet dat op freelancebasis. Alleen de regiovertegenwoordiger en de landelijke vertegenwoordiger krijgen maandelijks betaald. 

Hoe zou je Uitgeverij Passage omschrijven? Waar sta je voor? Je zei net al iets over boeken uit Groningen een landelijk platform geven…
‘Een landelijke uitgeverij die uit Groningen komt, dat ben ik nog steeds.’ Anton geeft, ondanks de verkoop die moeilijker bleek, behoorlijk veel literatuur uit en tot zijn eigen verbazing zelfs poëzie, een nog moeilijker genre dan literatuur. Het derde boek dat hij uitgaf was een bundel van het drietal performancedichters Triade, waarvan hij uiteindelijk alle 1.000 exemplaren, het laatste deel tegen gereduceerd tarief, wist te verkopen. (Dit is het punt waarop Anton en ik constateren dat zijn eerste drie boeken een weerslag vormen van wat Uitgeverij Passage aanbiedt; non-fictie, literatuur en poëzie.)
Anton noemt zijn uitgeverij ‘eigenzinnig’. Hij zoekt graag contact met auteurs die niet mainstream zijn, maar op hun eigen manier bezig en grote waardering ontvangen van journalisten en medeschrijvers. Het publiek is vaak wat lastiger. Hij geeft de wat moeilijkere schrijvers uit; ‘Zeker bij schrijvers kijk ik veel meer naar een eigen geluid dat ze hebben dan van is dat nou volgens bepaalde normen goeie literatuur ofzo; die normen geloof ik niet zo in. Ik vind het belangrijkst dat iemand een eigen stem heeft. Dan is het goeie literatuur.’
Zijn visie met betrekking tot non-fictie ligt in het verlengde daarvan. Dat genre is bij Uitgeverij Passage wat breder, omdat het voornamelijk afhankelijk is van het aanbod, van waar men zoal mee bezig is. Anton noemt het recent uitgekomen boek Tiemen: melkboer van ’t Hogeland als voorbeeld: het gaat over een Gronings onderwerp, te weten de vader van de schrijfster, die melkboer was in Middelstum, maar het is landelijk uitgezet, als de geschiedenis van de melkboer.

Waar ben je het meest trots op als het aankomt op je werk als uitgever?
Anton is trots op wat hij heeft opgezet, op zijn werk als uitgever als geheel, op de afgelopen 27 jaar dat het hem met Uitgeverij Passage is gelukt. Het 25-jarig bestaan van zijn uitgeverij was het moment waarop hij dacht: ‘wat er nu ook gebeurt, ookal had ik een maand daarna niet meer bestaan of was ik failliet ofzo, dan nog: ik heb dat 25 jaar gedaan, en nu al 27 jaar, dus waar hebben we het over?’
Hij zou met geen mogelijkheid kunnen zeggen welk boek hem het meest trots maakt, want ieder boekt gaat gepaard met een eigen verhaal, het ene klein en het andere groot. Anton stelt zich ten doel iedere auteur en ieder boek waar mogelijk en zo goed mogelijk te ondersteunen middels persoonlijk contact, het uitwisselen van ideeën en het plannen van toepasselijke boekpresentaties. Ook dit onderwerp roept bij hem weer meerdere anekdotes op, waaruit het enthousiasme en het hart voor zijn werk blijkt.
Naast de jarenlange prestaties van zijn uitgeverij is Anton trots op het literaire klimaat dat in Groningen is ontstaan, mede doordat hij zijn uitgeverij begon. Er ontstond een Groningse scene; steeds meer mensen stapten naar buiten onder het mom van: ‘Wij schrijven ook!’ Anton is tevens betrokken geweest bij het ontstaan van literaire festivals als Dichters in de Prinsentuin en de Poëziemarathon. ‘Dat was er allemaal niet. Je had Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen; dat was het literair klimaat in Groningen.’

Heb je ook dieptepunten gekend? Welke?
Het grootste dieptepunt viel voor Anton enkele jaren geleden, toen boekwinkel Polare failliet ging. Het Groningse filiaal van Polare was, vanaf de tijd dat het nog Scholtens-Wristers heette, zijn grootste klant en heeft hem ontzettend geholpen, onder andere door zijn boeken altijd op voorraad te houden. Met het verdwijnen van die winkel verdween ook een groot deel van zijn omzet. Daarnaast verloor hij daadwerkelijk geld, want een deel van de boeken die er opgeslagen lagen waren nog niet en werden niet meer betaald.
Het werd volgens Anton echter pas echt een drama, omdat de media erop insprongen met de vraag of men überhaupt nog boeken las, of boeken inmiddels niet passé waren. ‘Dat is helemaal niet waar gebleken.’
In die periode dacht hij: ‘wat nu?’, maar gelukkig ontstond in samenwerking met Vera, Eurosonic Noorderlslag, Elpee Groningen en Excelsior Records het idee voor een pop-up store. Voor Anton was het een opluchting; dit werkte weer, zo kwam hij vooruit. Later ging hij met Vera en Elpee Groningen om tafel zitten om het te hebben over een winkeltje in een container op Noorderzon. Het plan van de drie viel in goede aarde en zij hebben dit twee jaar lang gedaan. Daarbij merkte Anton dat veel jonge mensen de relatief dure vinylplaten kochten, ondanks het bestaan van diensten als Spotify, ‘dus die boeken blijven ook wel.’

Wat vind je het leukst of mooist aan je vak?
Daar hoeft Anton niet lang over na te denken: ‘de afwisseling […] zowel in het soort boeken, maar ook in het soort werk.’ Het ene moment is hij ‘hoog intellectueel’ bezig, het andere moment loopt hij pakketjes in te pakken.  

En wat zijn dan de mindere kanten van je werk?
Het blijft even stil. ‘Dat ik, denk ik, dat ik wel meer dingen wil als mensen met wie ik samenwerk willen.’ Anton heeft veel plannen en is ondernemend, maar merkt dat anderen niet voldoende bereid zijn mee te werken en/of dat zij later klagen. Als voorbeeld noemt hij een beurs in Groningen voor kleine, zelfstandige uitgevers, waar hij na een paar edities mee is gestopt omdat hij op weinig medewerking en veel gezeur kon rekenen.
De nieuwe flyer Groningen Boekenstad is een nieuwe poging tot samenwerking. (Hier merk ik op dat hij dit tijdens de presentatie ook had gezegd; Anton hoopte dat men vaker kon samenkomen om, net als op dat moment, met elkaar in gesprek te gaan.) Het streven is dan ook om in het najaar een tweede soortgelijke borrel te organiseren.

Wat is een leuk verhaal over Uitgeverij Passage dat je graag vertelt of dat tekenend is voor de uitgeverij?
Elk van zijn boeken gaat voor Anton gepaard met een leuk verhaal. Hij was erg ‘gecharmeerd’ van PSSG, het jubileumboek dat alle mensen van Uitgeverij Passage voor hem maakten en dat hij pas te zien kreeg tijdens de presentatie.
De raarste presentatie die hij ooit heeft meegemaakt was die van De doos van Passage, een doos met tien dichtbundels van verschillende dichters. Vanwege de vele betrokkenen was het tevens zijn grootste presentatie ooit en kon daarvoor de foyer van de Oosterpoort worden afgehuurd. Eén van de dichters, Daniël Dee, was die dag halverwege de reis naar Groningen overvallen door reisangst en in Zwolle uitgestapt, waarop Anton hem weer de trein in heeft moeten praten. Ondertussen maakte Willem-Jan van Wijk, een andere dichter uit De doos van Passage, zich zorgen om zijn vrouw, met wie hij geen contact kon krijgen. Hij vertrouwde het niet en is huiswaarts gekeerd, waar hij haar dood aantrof. Voor Anton was de boekpresentatie dubbel, een combinatie van feest en slecht nieuws. De laatste mensen van die avond heeft hij uiteindelijk bij hem thuis uitgenodigd voor wat te drinken, waarbij er door sommigen pizza werd gehaald.
Eerder, toen Simon Vinkenoog overleed, kreeg Anton eveneens veel over zich heen, want Vinkenoog was ‘meer bekende Nederlander dan dichter’ en Anton was de laatste 10 jaar zijn uitgever.

Wat hoop je nog te bereiken met Uitgeverij Passage?
‘Een onverbiddelijke grote hit, natuurlijk.’ Echter, Anton hoopt hoofdzakelijk zijn werk als uitgever nog lang te kunnen volhouden.

Je bent al 27 jaar uitgever. Wil je er nog 27 jaar achteraan plakken?
‘Als het aan mij ligt wel.’ Anton vindt zijn werk nog altijd leuk en hij is er ‘klaarblijkelijk’ goed in. Het is zijn leven en daarmee is hij een voorbeeld van het idee dat wie van zijn hobby zijn werk maakt hoeft geen dag te werken. Wanneer men hem vraagt hoeveel uur hij per week werkt, kan hij daar geen antwoord op geven; ‘wat is werk?’
Misschien dat hij zijn uitgeverij, wanneer hij wat ouder wordt, op een lager pitje moet zetten, maar Anton kan zich niet voorstellen dat hij dit ‘werk’ niet meer zou doen.woensdag 4 juli 2018

De zaak Vermaning

Vanaf 8 juli t/m 13 januari is in het Drents Museum de tentoonstelling over de markante amateurarcheoloog Tjerk Vermaning te bezichtigen: De zaak Vermaning. Dat is natuurlijk een prachtige aanleiding de roman Tjerk van Bennie Roeters te gaan lezen. Deze roman is ook te koop in de museumwinkel van het Drents Museum.


De Peergroup komt in september nog met een locatie voorstelling De affaire Vermaning, waarvan het scenario door Jan Veldman geschreven is.

dinsdag 3 juli 2018

Nieuwe Boekenbeurs 2018

De Nieuwe Boekenbeurs vindt in 2018 op zondag 16 september plaats in de binnenstad van Utrecht.


Op de Nieuwe Boekenbeurs kun je als lezer boeken bewonderen en kopen van zelfstandige uitgevers. Dat gaat om boeken die niet altijd prominent in elke boekwinkel liggen, maar juist voor liefhebbers een grote aantrekkingskracht hebben. Dit is dus een boekenbeurs voor nieuwsgierige lezers.

Tweemaal eerder vond deze beurs plaats, in de Nicolaikerk in Utrecht. Dit jaar sluit de organiserende VZU aan bij het Uitfeest en bij Utrecht City of Literature op dezelfde dag. De VZU vormt dan met 25 kramen in de Utrechtse binnenstad de Nieuwe Boekenbeurs. Er wordt nog gewerkt aan een omlijstend programma.

Volg de nieuwtjes rond deze beurs via het Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/211389106074455/

Uitgeverij Passage zal in elk geval aanwezig zijn; we hebben een hele kraam afgehuurd. 


woensdag 27 juni 2018

Foto's De markt ook los te koop

Gister is onder grote belangstellig bij Noorderlicht het boek De markt gepresenteerd en de bijbehorende fototentoonstelling geopend. Die laatste is daar nog t/m 7 juli gratis te bezichtigen. De Gezinsbode heeft vandaag meteen al een verslag over die opening, lees hier.


De fraaie zwartwit foto's van Rein Scholte zijn ook los te koop. De prijzen:

Afmeting foto 40 X 60cm:  €150,-  foto ingelijst met passe-partout: €250,-
Afmeting foto 60 X 90cm:  €200,-  foto ingelijst met passe-partout:  €395,-
(afgedrukt op: Papier Canson Barytha 310gr.)

Nadere informatie hierover bij Noorderlicht, A-kerkhof 12, Groningen.

Het boek De markt is nu te koop in de boekwinkel, via onze website en op marktdagen (di, vr, za) in de speciale stand op de kop van de Vismarkt. Dit ook tot en met 7 juli. De makers van het boek zijn vooral erg verheugd over de bijzonder enthousiaste reacties die hen al op de eerste dag ten deel vielen. Het is nu een zeer geslaagd boek, maar zal later ook nog eens een geweldig tijdsdocument blijken te zijn.

zondag 24 juni 2018

Korting op De markt

Klanten van de markt op de Vismarkt in Groningen ontvangen vanaf dinsdag bij elke aankoop deze kortingsbon:


Die geeft dus recht op € 2,50 korting op het boek De markt.
Let wel op: op = op.

De bon kun je meteen op de markt inwisselen. Op de kop van de Vismarkt (aan de kant van de Grote Markt) staat namelijk op 26, 29, 30 juni, en 3, 6, 7 juli een speciale kraam met die boek. Daar is ook steeds een van de auteurs van het boek aanwezig, dus je kunt 'm daar ook meteen laten signeren.

Je kunt de kortingsbon ook inleveren bij de boekhandel, bij de museumwinkel van het noordelijk Scheepvaartmuseum en bij Noorderlicht. Op die laatste plek is ook de fototentoonstelling rond De markt te zien.

Let op 2: de korting op dit boek geldt slechts tot en met 7 juli 2018.

Lees het eerdere blog over De markt.

zaterdag 23 juni 2018

Aanmelden Hendrik de Vriesstipendium

Kunstenaars en schrijvers opgelet! Ben je 35 jaar of jonger en woon en/of werk je in Groningen? Dan kan je met het Hendrik de Vriesstipendium van de Gemeente Groningen 6.000 euro winnen om je artistieke plannen waar te maken.

De gemeente stelt één beurs ter beschikking voor beeldende kunst én eentje voor literatuur. Aanmelden kan vanaf nu.

Meer informatie: www.gemeente.groningen.nl/cultuurstipendia


belangrijke data:

- woensdag 4 juli, 17.00 uur: informatiebijeenkomst in het CBK. Oud-deelnemers vertellen over hun ervaring en er komt voorlichting over het indienen van een werkplan. Uitgeverij Passage is ook aanwezig om over voorgaande ervaringen te vertellen.

- woensdag 7 september, 17.00 uur: expert meeting in het CBK

- woensdag 12 september 14.00- 17.00 uur

- 17 september, 12.00 uur: sluiting inzendtermijn werkplan

- 15 december: bekendmaking winnaars tijdens het festival Wildvang.

(Wildvang december 2019: uitgave van het boek van de winnaar literatuur bij Uitgeverij Passage)

woensdag 20 juni 2018

Keti Koti Groningen

Keti Koti is de dag waarop de afschaffing van de slavernij herdacht wordt. Sinds Sporen van het slavernijverleden in Groningen weten we dat ook onze stad met de duistere praktijken van de slavernij te maken heeft gehad. Sporen van het slavernijverleden is dan ook aan van de boeken die op de herdenking op 1 juli in de aandacht zal staan.


Nader nieuws over deze dag vind je bij het Facebook-evenement:

Wandeling
Samen met Barbara Henkes is er op 1 juli een stadswandeling. Naar aanleiding van haar boek Sporen van het slavernijverleden in Groningen, neemt zij belangstellenden mee langs historische punten over het slavernijverleden in Groningen.
"Onze kijk op de geschiedenis verandert met de tijd. We blijken gewelddadige gebeurtenissen soms liever te vergeten, bewust of onbewust. Toch heeft ook dat pijnlijke verleden ons als mens en als samenleving gevormd."
Aanmelden? Mail: info@ketikotigroningen.nl


vrijdag 15 juni 2018

De markt: boekpresentatie, expositie en kortingsbon

Eind deze maand presenteren we het fotoboek De markt, met foto's van Rein Scholte en teksten van Peter Groenewold en Gerlinde Schüssler. Samen geven foto's en tekst prachtig de mensen en de sfeer op de Vismarkt in Groningen weer. De teksten gaan in op het bestaansrecht van de markt in de 21e eeuw.

Dit bericht gaat over drie zaken rond dit boek: de boekpresentatie, de expositie en de kortingsbonnen.


De boekpresentatie
Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de boekpresentatie van De markt op dinsdag 26 juni om 17.00 uur bij Noorderlicht, A-Kerkhof 12 in Groningen. Na een welkomstwoord van Kees van der Meiden (directeur Noorderlicht / Huis van de Fotografie) zal Anton Scheepstra (uitgever Uitgeverij Passage) het eerste exemplaar uitreiken. Daarna is het boek te koop, signeren de auteurs en is de speciale tentoonstelling rond dit boek te bekijken.

De expositie
Want op hetzelfde moment opent in Noorderlicht de expositie met foto's van Rein Scholte uit het boek De markt.
Bovendien vindt er op donderdag 28 juni om 20.00 uur bij Noorderlicht een Forumgesprek plaats over 'De markt in de 21e eeuw'. Na een openingswoord door wethouder Joost van Keulen is er dan een rondetafelgesprek met Berndt Benjamins (raadslid D66), DirkJan Kooiman (Marktmeester), Jeroen van der Wal (voorzitter Stichting Marktactiviteiten), Martie Bleeker (secretaris CVAH) en Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester Groningen. Gespreksleider is Wio Joustra, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant.
Toegang tot boekpresentatie, expositie en forumgesprek is gratis. Je geld kun je dus aan het boek besteden.

Kortingsbonnen
Wie op 26, 29, 30 juni en 3, 6, 7 juli iets koopt op de markt op de Vismarkt in Groningen ontvangt van de marktkoopman een kortingsbon die recht geeft op € 2,50 korting op het boek De markt.
Handig is dan om te weten dat er die dagen op de kop van de Vismarkt (zijde Grote Markt) een speciale kraam staat waar de bon meteen ingeleverd kan worden. Inleveren kan ook in de boekhandel en bij Noorderlicht. 
Deze kortingsactie loopt t/m 7 juli. Voor zowel kortingsbon als boek geldt: op = op.

Niet in staat om in deze periode de Groningse markt te bezoeken? Bestel dit boek dan snel bij je lokale boekhandel of via onze website.

donderdag 14 juni 2018

Het WK: FC Hopeloos

Vandaag begint dan het WK-voetbal, en de fans van het Nederlands elftal hebben het nakijken. Wij adviseren hen: onderaan beginnen. Oftewel: lees FC Hopeloos, de hilarische voetbalroman van Herman Sandman.


FC Hopeloos beschrijft de avonturen van een amateurclub in de onderste regionen, en dan ook nog eens diep in de provincie. Voor de voetballiefhebber is het ontegenzeggelijk een aanrader: lager niveau in de voetballerij bestaat amper, en niemand beschrijft dat aangenamer dan Herman Sandman.

Nu in de boekwinkel en via onze website voor slechts € 12,50.

maandag 11 juni 2018

Markt in Middelstum en Dwingeloo

Deze week kun je Uitgeverij Passage tweemaal op een markt tegenkomen:

1. donderdag de 14e staan we op de Jaarmarkt in Middelstum. Over dit gebeuren zul je weinig tot niks op internet of sociale media tegenkomen, het is gewoon elk jaar een doorslaand succes. Aanleiding voor ons om daar naar toe te gaan is de uitgave van Tiemen, maar we nemen uiteraard meer boeken mee die voor deze regio zeer interessant zijn. De jaarmarkt duurt van twee tot negen en we hebben aanbiedingen bij ons...


2. zaterdag de 16e staan we in Dwingeloo. Daar vindt dan een van de leukste literatuurfestivals van het land plaats Zomerzinnen. Maar dat zal je niet zijn ontgaan,  Zomerzinnen is juist zeer actief op sociale media. Dit jaar treden uit onze stal Marga Kool & Jan Veenstra, Meindert Talma, Nicolette Leenstra en Sacha Landkroon op het festival op. Zij zullen na hun optreden signeren in de kraam van Uitgeverij Passage (die bij de kerk staat). Voor de optredens mag je entree betalen, maar een aantal andere dingen op het festival zijn gratis toegankelijk. Zoals dus de boekenmarkt die naast Uitgeverij Passage nog door Boekhandel Van der Velde en een of twee provinciale clubs wordt ingevuld. Een mooie mix dus, en ook hier aanbiedingen in de stand van Uitgeverij Passage.

Lees ook het eerdere blog over Zomerzinnen.

zaterdag 9 juni 2018

Popstar aus Friesland

Leeuwarden (en daarmee de hele provincie Friesland) is dit jaar de Culturele Hoofdstad, en dat trekt ook veel internationale media naar de provincie. Nu weer de Duitse WDR. Die zenden maandagavond vanaf 23.20 uur een documentaire uit, maar daarin onder meer aandacht voor Meindert Talma.

Links:
Westart reportage
Meindert Talma: Popstar aus Friesland


Meindert Talma: Je denkt dat het komt (roman inclusief cd)

dinsdag 5 juni 2018

Nieuwe thriller van Lilian Schneider op komst

Morgen beginnen de Spannende Boekenweken en wij kunnen vandaag de komst van een nieuwe thriller van Lilian Schneider aankondigen. Lilian was vandaag op de uitgeverij om een en ander te bespreken en met een handtekening te bevestigen:


Het nieuwe boek van Schneider gaat Een wreed voorjaar heten en speelt in Appingedam, een zo op het oog liefelijk stadje waar dan toch twee moorden plaatsvinden. Presentatie van deze nieuwe triller gaat op zondag 2 september plaatsvinden. Die boekpresentatie is natuurlijk in Appingedam en wel bij de muziekkoepel. Want die speelt een omineuze rol in de nieuwe roman. Maar over dit alles volgt later meer nieuws...

Intussen is de eerste thriller van Lilian Schneider, Aquamarijn, nog gewoon te bestellen in je favoriete boekhandel of via onze website.

zondag 3 juni 2018

Optredens Sacha Landkroon

Sinds een dik jaar geleden Terra Incognita, het debuut van dichter Sacha Landkroon, verscheen, weten steeds meer organisaties hem te strikken voor een optreden. Sascha meldde de volgende update voor wat betreft zijn komende opterdens:

- 3 juni: presentatie bloemlezing Neie Drentse Schrieverskring, “Alles wat hier wortel schiet”, Vaartweg 95, Smilde
- 7 t/m 9 juni: project "De wijk de wereld", stadsschouwburg Groningen
- 10 juni: Podium New Attraction Dans, Simplon Groningen (met Ileen Rook, Naomi Miojo en 3 andere urban dansers)
- 16 juni: Zomerzinnen, Dwingeloo (met Anne Doornbos)
- 1 juli: Block Jam Urban House Groningen:
– voorstelling “Alles goed?” (met Ileen Rook en een aantal dansers van Urban House Groningen)
– groepsproductie “De Norm” (o.l.v Renée Luth)
- misschien nog iets heel tofs (embargo!)
- 14 juli: Dichters in de Prinsentuin, GroningenBij zijn optredens heeft Scha Landkroon altijd wel een stapeltje dichtbundels bij zich, maar je kunt Terra Incognita ook in de boekhandel en via onze site verkrijgen.

vrijdag 1 juni 2018

Broers en zussen Aletta Jacobs

De ouders van Aletta Jacobs hadden liefst elf kinderen. Aletta werd heel erg bekend, maar ook vijf van haar broers en zussen blijken opmerkelijke levens te hebben geleid. Inge de Wilde beschrijft hun wederwaardigheden van Sappemeer tot Indië in het nu verschenen boek Een sterke wilskracht.


Maandagmiddag werd het boek gepresenteerd. Ondanks het warme weer was er een mooi inkomst. Inge de Wilde liep met grote passen door de vijf biografieën, waarnaar Elmer Sterken (rector-magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen) en Mineke Bosch (biograaf van Aletta Jacobs) de eerste exemplaren in ontvangst namen. Een fraai buffet met hapjes en drankjes en een signeersessie van De Wilde sloten de middag op feestelijk wijze af.

Nadeschda Broere mailde ons de volgende sfeerfoto's:Intussen is er ook een eerste intevriw met Inge de Wilde, en wel in de UK. Lees Hier zijn de Jacobjes.woensdag 30 mei 2018

Meindert Talma genomineerd voor Halewijnprijs

Heel leuk bericht in de mail:

Hierbij wil ik u graag vertellen dat uw auteur Meindert Talma is genomineerd voor de Halewijnprijs 2018. Dit mede naar aanleiding van zijn laatste werk Je denkt dat het komt. De genomineerden (met vermelding van hun laatste werk) zijn:

o Mathijs Deen (Over oude wegen)
o Hans Dekkers (Over de Taag)
o Emily Kocken (De kuur)
o Bart Koubaa (Ninja Nero)
o Peter Lenssen (Pleisterplaats Belleville)
o Meindert Talma (Je denkt dat het komt)


De Halewijnprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan auteurs die al voorbij hun debuut zijn, maar bij het grote publiek nog niet voldoende bekend. Prijswinnaars uit het recente verleden zijn o.a.: Tommy Wieringa, Arthur Japin, Esther Jansma, Joke J. Hermsen, Johan de Boose, Erik Vlaminck, Peter Drehmanns en Benny Lindelauf. Prijswinnaar van het afgelopen jaar is Eva Meijer.

De uitreiking van de Halewijnprijs vindt plaats op zondag 31 maart 2019 in Roermond plaats.


EN OOK DE   R E I N A E R T T R O F E E  

Hoofddoel van de Halewijnprijs is om een auteur die dat verdient meer bekendheid te geven. Sinds vier jaar leeft de wens om alle genomineerden meer aandacht te geven in de periode voordat de winnaar bekend wordt gemaakt. Met dit doel wordt in Roermond een schaduwjury gevormd van jongeren die de komende maanden, parallel aan de deskundigenjury, een werk van alle genomineerde auteurs ‘mee- lezen’.

Deze jongeren-schaduwjury roept een eigen winnaar uit. Deze ontvangt de Reinaerttrofee voor Beste Boek van genomineerden voor de Halewijnprijs. Docenten en Bibliorura begeleiden dit proces.
De 1ste Reinaerttrofee is gewonnen door Christophe Vekeman voor zijn boek Marie. De 2de Reinaerttrofee werd uitgereikt aan Auke Hulst voor zijn boek Slaap zacht, Johnny Idaho, de 3de Reinaerttrofee aan Benny Lindelauf voor Hoe Tortot zijn vissenhart verloor en afgelopen jaar aan Christine Otten voor haar boek we hadden liefde, we hadden wapens.

woensdag 23 mei 2018

P.C. Hooft-prijs

Donderdagmiddag 24 mei wordt in het Literatuurmuseum in Den Haag de P.C. Hooft-prijs uitgereikt aan Nachoem Wijnberg. Meindert Talma heeft voor de gelegenheid een aantal gedichten van Wijnberg op muziek gezet, en zal ze die middag spelen.

Zoals Meindert dat zelf zegt:

De leukste opdracht tot nu toe dit jaar:
Gisteren was het de sterfdag van Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647), onze grootste renaissancedichter. De naar hem vernoemde P.C. Hooftprijs is dit jaar bestemd voor poëzie en wordt komende donderdag uitgereikt aan Nachoem Wijnberg in het Literatuurmuseum te Den Haag .
Op verzoek van de laureaat heb ik enkele van zijn gedichten (5 om precies te zijn) op muziek gezet en die ga ik donderdag zingen.donderdag 17 mei 2018

Zomerzinnen 2018

Op zaterdag 16 juni vindt Zomerzinnen plaats, dit jaar in Dwingeloo. Dit fijne zomerse literatuurfestival van Drenthe heeft als elk jaar veel fraais op de agenda:


Uitgeverij Passage draagt dit festival een warm hart toe, en dat is omgekeerd ook het geval. Als elk jaar is Uitgeverij Passage weer met een stand aanwezig (nadere informatie later alhier)

Verder zijn uit de stal van Uitgeverij Passage geprogrammeerd:
De kaartverkoop voor Zomerzinnen is begonnen, kaartjes koop je via deze link.

maandag 14 mei 2018

Dagblad over Nilfisk!

Karel ten Haaf is een dichter die merkwaardigerwijs niet door iedereen direct begrepen wordt. Aanvankelijk ook niet door Joep van Ruiten, de zeer bevlogen literatuurrecensent van het Dagblad van het Noorden. Maar of hij nu wilde of niet: Van Ruiten kreeg voortdurend met Karel ten Haaf te maken. Ergens in 2012 sloeg zijn verwondering om in waardering. Dat bekent Joep van Ruiten in twee artikelen die rond de uitgave van Nilfisk!  in het Dagblad verschenen.

Afgelopen vrijdag was dit de recensie over Nilfisk!:


Maandag was dit het verslag over de boekpresentatie, met persoonlijk beschouwing van Joep van Ruiten: 


(klik op afbeelding voor vergroting)


Rock City op eervolle lijst

Rock City van Igor Wijnker staat op de longlist van de Groninger Persprijs en dat is een fijne, eervolle vermelding.


Rock City is meteen ook het enige boek op de lijst, die verder bestaat uit krantenberichten, columns (Rosa Timmer en Jean Pierre Rawie), tv- en radiodocumentaires, films en een hele krant.

De longlist Groninger Persprijs 2017 is tamelijk indrukwekkend:


Op 22 mei wordt de shortlist bekend gemaakt, de prijsuitreiking is op 4 juni a.s. Volg de Groninger Perspijs ook vooral op Facebook, daar besteden ze dagelijks nadere aandacht aan de kanshebbers.

Vorig jaar werd de Groninger Persprijs gewonnen door De gaskolonie van Margriet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalds Start, ook al een boek dus. Igor Wijnker De Persprijs eerder in 2013 voor zijn verhaal  ‘De dood van Nanne Tepper' uit Vrij Nederland. Geen idee of deze twee feiten nog van invloed zijn op de jury van dit jaar.

Het juryrapport over Rock City:
Muziekliefhebber en overtuigd Amsterdammer Igor Wijnker vond Groningen maar een rare stad. Ze lopen er behoorlijk achter, concludeerde hij tijdens een bezoek. Tot hij eens per ongeluk in Vera belande, het befaamde poppodium in de Oosterstraat, door bassist Sean Yeaton van Parquet Courts ooit omschreven als 'the best place on earth'. Wijnker was om, en hoe. Hij verhuisde naar Groningen en werd een fervent liefhebber van de Groninger muziekscene. Zijn liefde verpakte hij in een boek, Rock City, dat vol staat met verhalen over de avonturen en worstelingen van muzikanten, veelal door Wijnker van nabij gadegeslagen. Hij zoekt naar verdwenen sleutelfiguren en spreekt met jong talent. Rock City is een ode aan de muziek, en zeker ook aan Groningen.
update:
op 22 mei zijn de genomineerden van de Groninger Persprijs bekend gemaakt:
1. Commissaris van de Koning overtrad de integriteitscode: ‘Hoe Jacques Tichelaar opnieuw de fout in ging’, Jurre van den Berg en Arnoud Bodde, De Volkskrant en Dagblad van het Noorden
2. Dodelijk ongeluk bij Lauwersoog: ‘Het kan zomaar gebeuren’, Marijke Brouwer, Dagblad van het Noorden
3. Onrust bij Primark: 'Als ik alles had geweten, was ik er nooit gaan werken', Stephanie Nijssen, RTV Noord
4. Nederland verengelst: ‘Heel Nederland, de universiteit voorop, lijdt aan de Engelse ziekte’, Jean Pierre Rawie, Dagblad van het Noorden
5. Internationale studenten opgelicht: ‘Jacht op de kamermaffia’, Leonie Sinnema, Koen Maree, Nina Yakimova, Universiteitskrant

dinsdag 8 mei 2018

Nieuwe optredens Meindert Talma

Meindert Talma en band gaan de komende tijd weer een paar maal optreden met Je denkt dat het komt. Roman en cd hebben geleid tot een indrukwekkende theatershow. Gaat dat zien!


Zie ook www.meinderttalma.nl

maandag 7 mei 2018

Presentatie Nilfisk!

Eigenlijk is Nilfisk!, de nieuwe dichtbundel van Karel ten Haaf, een verrassend tussendoortje, hoe goed die bundel verder ook is. Maar dat staat een boekpresentatie natuurlijk niet in de weg, al wordt die komende zondag redelijk bescheiden. Wees natuurlijk hartelijk welkom.


Van het Facebook-evenement:

Zondag 13 mei, 15.00 - 18.00 uur
Café Mulder
Grote Kromme Elleboog 22, 9712BJ Groningen

Feestelijke bundelpresentatie met bier, bitterballen, poëzievoordracht (sorry) en punkmuziek: matineevoorstelling van De Fuckups, aanvang concert 15.30 stipt!

In zijn roman ‘Tijd te verliezen’ beschrijft schrijver/dichter Karel ten Haaf zijn ervaringen met longkanker. Voorafgaand aan de publicatie van die roman bleek het noodzakelijk zijn ervaringen met de ziekte ook in een dichtbundel te verwoorden. Dat werd deze bundel ‘Nilfisk!’, een buitengewoon eigenzinnig werk, voortbouwend op de traditie van dichters als Vaandrager.

Nilfisk! is ter plekke te koop en kan gesigneerd worden.

vrijdag 4 mei 2018

Tiemen in Amsterdam

Vorig weekend hebben we onder zeer grote belangstelling Tiemen, melkboer van 't Hogeland van Margriet van Dijken in Middelstum gepresenteerd. Margriet woont al weer een tijdje in Amsterdam, en gaat ook door voor vrienden, kennissen, collega's en andere belangstellenden een korte presentatie houden.


Die Amsterdamse presentatie van Tiemen gaat plaatsvinden in café De Zwart, de plek waar ze grote gedeelten van het boek heeft zitten schrijven.

Wees welkom op vrijdag 11 mei om 14.00 uur in cafë De Zwart bij het Spui in Amsterdam. Margriet gaat daar signeren, de boeken kunnen ter plekke aangeschaft worden.dinsdag 1 mei 2018

Een sterke wilskracht

Vanaf 29 mei ligt in de boekhandel

Inge de Wilde: Een sterke wilskracht;
vijf ambitieuze broers en zusters van Aletta JacobsAletta H. Jacobs is een van de bekendste vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Zij was de eerste vrouwelijke student en voorvechtster van vrouwenkiesrecht. Zij stond op de bres voor anticonceptie en was een vredes- activiste. Over zichzelf schreef ze dat ze 'een sterke wilskracht' had.

Haar tien broers en zusters zijn na- genoeg vergeten. Toch hebben vijf van hen ook een bijzonder en opvallend leven geleid en waren zij net als Aletta pioniers en beschikten ze over dezelfde 'sterke wilskracht'. Alle vijf reisden ze voor korte of langere tijd naar Nederlands-Indië.

Julius en Johan Rudolf namen dienst in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Julius werkte er als officier van gezondheid en hij schreef spraakmakende boeken over etnografica. Johan was militair in hart en nieren en schreef met enthousiasme over het leger en de strijd die Nederland in onder meer Atjeh voerde. Eduard bleef maar kort in Indië en werd de eerste joodse burgemeester in ons land: in Lonneker en Almelo. Twee zusters, Charlotte en Frederika, gingen als ongetrouwde vrouwen naar Batavia. Charlotte, de tweede vrouwelijke afgestudeerde in Nederland, had ruim twintig jaar een apotheek in Batavia en streed net als haar beroemde zus voor het vrouwenkiesrecht. Frederika was het eerste meisje dat een hbs doorliep en de eerste schrijfster van wiskunde- schoolboeken.

Met deze vijf portretten schetst Inge de Wilde niet alleen een prachtig beeld van de familie van een beroemde vrouw, deze verhalen verschaffen ook inzicht in het leven van ambitieuze mensen rond de vorige eeuwwisseling. Ze vertelt hoe verschillende telgen uit deze familie uit Sappemeer tot in Indië actief waren en laat zien hoe boeiend die levensgeschiedenissen zijn.

Inge de Wilde was medewerker culturele zaken aan de RuG, lid van de jury van de Aletta Jacobsprijs en voorzitter van de Commissie voor het Gastschrijverschap. Zij publiceerde eerder boeken over vrouwen in de academische wereld.

Alvast een exemplaar reserveren? Dat kan natuurlijk al via www.uitgeverijpassage.nl
Daags voor de verschijning in de boekhandel wordt het boek in selecte kring gepresenteerd. Informatie daarover is verkrijgbaar via info@uitgeverijpassage.nl

maandag 30 april 2018

Tiemen gepresenteerd

Onder zeer grote belangstelling hebben we afgelopen zaterdag Tiemen, melkboer van 't Hogeland gepresenteerd. De persaandacht voorafgaand aan de boekpresentatie was daar ongetwijfeld mede debet aan. Maar Middelstum en omgeving is z'n melkboer ook nog allerminst vergeten.

Een mooi verslag met enkele foto's van de presentatie vind je op Middelstum.info.


Margriet van Dijken heeft deze middag dik 150 boeken gesigneerd....

Het boek is nu bij elke serieuze boekhandel in heel Nederland verkrijgbaar. In Middelstum zelf ligt het ook te koop bij drogisterij Marja. En bestellen via www.uitgeverijpassage.nl kan natuurlijk ook.

dinsdag 24 april 2018

Nilfisk! is uit

Karel ten Haaf was op de uitgeverij (in goede gezondheid, voor wie dat weten wil), want zijn dichtbundel Nilfisk! is klaar.


Nilfisk! is onze verrassingsuitgave van dit voorjaar, lees hier maar hoe dat zit. Dit is een dichtbundel over kanker, maar dan volslagen onconventioneel.

Nilfisk! ligt vanaf heden al te koop bij de boekhandels Godert Walter en Van der Velde in Groningen. De rest van het land graag nog eventjes geduld, of rap bestellen via onze website. Nou ja, we zijn druk bezig met een vernieuwde website die het helaas nog niet op alle onderdelen doet, dus moeten we belangstellenden vragen hun bestelling tot die tijd te mailen.

Er komt ook nog en kleine presentatie van deze bundel. Dat gaat dan zondagmiddag 13 mei in café Mulder in Groningen worden, samen met een optreden van de Fuck-ups. Nadere informatie volgt

maandag 23 april 2018

Voorbeschouwingen Tiemen

Afgelopen weekend had zowel Volkskrant Magazine als Dagblad van het Noorden een mooie voorbeschouwing op Tiemen.De zes pagina's in Volkskrant Magazine kun je ook hier lezen
Het spread uit het Dagblad vind je ook hier.

Meer publiciteit is onderweg. En dat allemaal terwijl we op de uitgeverij nog in afwachting zijn van de levering en presentatie van het boek (dat laatste is komende zaterdag). Vanaf volgende week is het boek dan te koop bij de goede boekhandel. Reserveren via onze website kan ook; die bestellingen gaan maandag de 30-ste met de post mee.

donderdag 19 april 2018

Interview met Margriet van Dijken

Bert Koster hield een interview met Margriet van Dijken over Tiemen (zowel haar vader als het boek). En dat is best verhelderend geworden. Lees het: hier.


Dit weekend nog interviews met Margriet van Dijken in Volkskrant Magazine (6 pagina's) en Dagblad van het Noorden. Het duurt nog een week voor Tiemen verschijnt. Reserveer alvast een exemplaar via groningerboeken.nl, bij de lokale boekhandel of via onze site.

Meer over Tiemen in dit bericht